Startsida

 Den ideella föreningen har som ändamål att verka för god sammanhållning ”Stödeandan” mellan företagen samt att stimulera, ge service och utveckla företagandet i Stöde.

Under 2019 planerar vi för ett flertal aktiviteter som vi väljer ur denna lista:

  • Pubaftnar med föredrag
  • Gemensam ”gratisresa” med finlandsfärja
  • Företagsfrukostar med föredrag/info
  • After work/Pubaftnar med underhållning för gemenskap
  • Utbildning ”Starta företag” för ungdomar och andra med företagsidéer
  • Studieresa ”Turism” till Stiklestad, Gränsfors Bruk, Hassela eller liknande
  • Informationsmöte – Hur söker jag företagsstöd och vilka finns att söka?
  • Utveckla mentorssystem där erfarna företagare hjälper nyföretagare
  • Branch- eller gruppträffar till exempel: Hantverksföretagare, kvinnliga företagare, turistföretagare…

Föreningen kommer också att verka för att få igång en evenemangsmarknadsföring av det som händer i Stöde med kalenderinfo i ”Visit Sundsvall”-kalendern.
Vill du bidra till att något av detta ska hända? Hör av dig till oss i styrelsen! Kontakt styrelsen