Startsida

 Den ideella föreningen har som ändamål att verka för god sammanhållning ”Stödeandan” mellan företagen samt att stimulera, ge service och utveckla företagandet i Stödebygden.