Historia

 

Historia
Grunden till Stöde företagarförening lades under 2006 i och med projektet “Samverkan i Stöde”.
Projektet finansierades med EU-medel och innebar att Hans Wiklander från Matfors jobbade heltid under ett halvår med att kartlägga Stödes företagare och föreningar.
Ett antal träffar och en studieresa till det företagstäta och expansiva Trångsviken i Jämtland resulterade i Stödeföretagarna och början till en paraplyorganisation för Stödes föreningar.